EN | NL

Onze Klimaatvoetafdruk, 2020

maandag 25 januari 2021

Je kunt je misschien onze klimaatvoetafdruk analyse van 2019 herinneren. We hebben toen geprobeerd onze emissies op een rijtje te zetten om te zien waar we de grootste slag kunnen slaan. We hebben een update over het afgelopen turbulente jaar.

Als softwarebedrijf, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een fabriek, verbranden we zelf relatief weinig (fossiele) brandstoffen. De CO₂ afdruk die we achterlaten komt dan ook voornamelijk van zogenaamde Scope 2 en 3 emissies: indirect (stroomverbruik) en nog indirecter (vervoer en producten). Het gaat er dus minder om welke gram CO₂ in de atmosfeer aan ons is toe te wijzen, een meer over welke impact onze keuzes maken.

Een overzicht

Om een overzicht te krijgen hebben we het probleem opgebroken in stukjes: nutsvoorzieningen, transport, voeding en overige producten. Samengevat zag 2019 er als volgt uit: 31.2 t CO₂e, waarvan ongeveer de helft transport, een derde nutsvoorzieningen, en de rest producten en voedsel. Onze ambitie was om een soortgelijke analyse te maken over 2020, om het verschil te berekenen.

De pandemie

Met de pandemie kwam het thuiswerken. Dit gooit roet in het eten, omdat een groot gedeelte van onze uitstoot opeens naar mensen thuis verplaatst, en daarmee technisch uit onze spreadsheets verdwijnt. Dit zou het beeld vertekenen. Aan de ene kant betekent het minder woon-werk verkeer, wat een netto positief resultaat heeft op de uitstoot, aan de andere kant worden huizen verwarmd die doorgaans overdag koud zouden blijven. Om toch een "eerlijk" beeld te krijgen over het verschil in uitstoot van 2019 op 2020, hebben we ook de uitstoot thuis meegenomen*.

De balans opgemaakt

Dat brengt ons bij de eindstand.

Transport: we zien een ~50% reductie in uitstoot in de categorie transport. Minder woon-werk verkeer betekend minder kilometers met de auto, al hoewel een groot gedeelte van ons al met de OV / fiets komt. Ook is er minder gevlogen.

Producten: we hebben meer producten gekocht dit jaar, vooral elektronica. Dit komt neer op ~40% extra uitstoot in deze categorie.

Voedsel: dit is altijd een vreemde eend geweest in onze berekening. Omdat we geen accurate data hierover hebben kunnen verzamelen hebben we deze hetzelfde gelaten als vorig jaar.

Nutsvoorzieningen: dit is dit jaar de grootste categorie. De extra verwarming die nodig is om het thuiswerken mogelijk te maken zorgt voor een verhoging ~70% in deze categorie.

De geschatte uitstoot van 2021 is dan 33.1 t CO₂e. Een beetje meer dan vorig jaar. Omdat de berekening dit jaar extra onzeker is kan het zijn dat we in de praktijk juist een beetje lager of nog wat hoger uitkomen. Maar van een duidelijke reductie ten opzichte van 2019 is zeker geen sprake.

2021

Ook 2021 zal onvoorspelbaar zijn. We werken voorlopig nog thuis, de overgang naar werken op kantoor is nog niet uitgedacht. Een plan om de uitstoot van YIPP te verlagen is nog niet gemaakt. Zonder plan is het aannemelijk dat de uitstoot in 2021 hoger zal liggen.

Met onze kerstborrel, virtueel dit keer, hebben we een korte interne presentatie gegeven over deze resultaten. Dit waren we eigenlijk het jaar daarvoor al van plan, vandaar dat het meeste over 2019 gaat.
Bekijk hier de PDF!* met "de uitstoot thuis" bedoelen we het verschil in uitstoot thuis tussen 2019 en 2020, bijvoorbeeld omdat de verwarming meer aan staat. Dit is berekend op basis van wat werknemers hierover melden.